Gjete

Derfor etablerer vi Gjete

Siv Hatlen Heimdal

Siv Hatlen Heimdal

November 23, 2023

Vi brenner for at flere skal verdsette, kjøpe og spise norsk mat. Derfor etablerer Myldring sammen med Rethink Food og Våren kommunikasjonsbyrået Gjete.

Tre gründerselskaper som alle har engasjert seg for bærekraftig mat går nå sammen om å opprette et kommunikasjonsbyrå rettet mot mat- og landbruksnæringa.  

- Med krigen i Ukraina og en stadig mer polariserende mat- og klimadebatt synes vi det er viktig at noen tar norsk matbransje og de utfordringene de står overfor på alvor, sier Skjoldnes Adams, daglig leder i Gjete.

Hun har sammen med Synnøve Hokholt Sagafos og Siv Hatlen Heimdal drevet Myldring i flere år, og hjulpet mange kunder i mat- og landbruksnæringa med å nå ut med sine budskap. 

- Vi jobber for kunder som har samme visjon som oss: At flere skal verdsette, kjøpe og spise norsk mat produsert på en bærekraftig måte. Derfor etablerer Myldring sammen med Rethink Food og Våren, kommunikasjonsbyrået Gjete, sier Skjoldnes Adams.

Etablerer byrå sammen med Rethink Food og Våren

At Rethink Food og Våren er med på eiersiden, er ikke tilfeldig ifølge den nye daglige lederen. 

- Dette er selskaper som tenker fremtidsrettet og nytt, samtidig som de kjenner næringa godt. Det er noe vi synes er en stor fordel når vi skal hjelpe mat- og landbruksaktørene med å nå ut med sine budskap, sier Skjoldnes Adams. 

Mange bedrifter og organisasjoner uttrykker frustrasjon over at de ikke finner kommunikasjonsbyråer med god nok kompetanse på norsk mat- og landbruk. 

- Sammen vil vi være et kompetent miljø med lang erfaring med å kommunisere budskap fra en kompleks næring, sier Skjoldnes Adams.

Vi brenner for å formidle de mange, gode historiene fra norsk matbransje. Derfor etablerer vi kommunikasjonsbyrået Gjete.

Har lang fartstid fra mat- og landbruksindustrien

Rethink Food er et påvirkningsselskap med en agenda: Det må lønne seg å produsere bærekraftig mat. 

Bak selskapet står blant annet Ola Hedstein og Siv Hatlen Heimdal, som begge har lang fartstid fra mat- og landbruksindustrien. 

- Norsk matproduksjon er viktig for vår matsikkerhet, et biologisk mangfold, levende kulturlandskap og norsk matkultur. Med en til dels amper og polariserende debatt om norsk mat, tror vi at det er behov for et byrå som kan og forstår problemstillingene. Derfor ønsker vi å være med å etablere Gjete, forteller Ola Hedstein, gründer av Rethink Food.

Våren er et utviklingsselskap som bygger nye grønne selskaper og løsninger.

- Vi er avhengige av en god kommunikasjonspartner. Vi har stor tro på at Gjete kan bli det, ikke bare for oss som eiere, men for mange andre aktører i næringa, sier Jakob Bakkerud, daglig leder i Våren.

Trenger du hjelp med å formidle gode historier?

Er kommunikasjonsstrategien din helt på jordet? Sliter du med å nå ut til nåla i høystakken? Trenger du hjelp med å formidle gode historier om mat og landbruk? Vi er et kommunikasjonsbyrå som er ekstra gode på nettopp dette. Ta kontakt med oss på sara@gjete.no, så sørger vi for at du kan gå hjem med lave skuldre.