Gjete

Kirsti Winnberg begynner i Gjete

Sara Skjoldnes Adams

Sara Skjoldnes Adams

August 18, 2023

Kufluencer Kirsti Winnberg blir kommunikasjonsrådgiver i Gjete!

Gjete er kommunikasjonsbyrået som kan mat og landbruk. Med Kirsti på laget styrker vi kunnskapen om norsk landbruk enda mer.

- Kirsti er ikke bare en god kommunikator, hun har studert og jobbet med husdyrvitenskap siden 2014. Med andre ord, Kirsti har solid fagkunnskap om norsk matproduksjon, sier daglig leder i Gjete, Sara Skjoldnes Adams. 

Bærekraftig mat er noe av det viktigste vi kan jobbe med

Selv om hu er født og oppvokst som byjente, fra Midtbyen i Trondheim, har hun valgt en karriere innen landbruk. 

- Bærekraftige matsystemer er noe av det viktigste vi kan jobbe med. I norsk landbruk har vi skapt så mange gode bærekraftsløsninger. Vi må opprettholde disse i framtida. Samvirkeorganisering, dyrevelferdssatsinger, klimaarbeid og distriktsbasert produksjon burde være standard for alle land. Norge er en ledestjerne på matsystemer, sier hun. 

Gleder seg til å jobbe med formidling av norsk matproduksjon 

Kirstis store lidenskap er å dele kunnskap om norsk matproduksjon. Derfor drifter hun en egen Instagramkonto - kunnskap om kua (følg da vel!).

Hun gleder seg nå til å ta på seg ulike kommunikasjonsoppdrag i Gjete. 

- Muligheten til å få kommunisere rundt alt det flotte med norsk matproduksjon er både viktig og gøy! Gjete gjør meningsfullt arbeid, og er en gjeng dyktige og ambisiøse kommunikatører som jeg gleder meg til å samarbeide med, avslutter hun. 

Kirsti begynner i Gjete 15. februar 2023. 

Kirstis mini-CV

En mastergrad i husdyrvitenskap på NMBU har gitt Kirsti tittelen Sivilagronom. Hun har også jobbet med forskning på storfeavl og klimautslipp. 

Et stort samfunnsengasjement har gitt henne flere verv og mulighet for engasjement i landbrukspolitikk i ulike organisasjoner, som AUF og Norsk Bonde- og småbrukarlag. 

Kirsti driver Instagramkontoen @kunnskapomkua med over 3400 følgere.