Gjete

Slik kommuniserer du troverdig om bærekraft

February 22, 2024

Bærekraft er på alles agenda. Her er seks tips til ting det er viktig å tenke over før du setter i gang med å snakke om bærekraft.

Å fremstå som “grønn” blir stadig viktigere. Samtidig er kampen om troverdighet og oppmerksomhet større enn noen gang. Hvordan kommuniserer du om bærekraft på en mest mulig troverdig måte, uten å virke for påtrengende?

1. Vær bevisst på måten du bruker bærekraftsbegrepet

Alle snakker om bærekraft, men få snakker om hva det egentlig betyr. I regjeringens oppdaterte havstrategi “Blå Muligheter” blir ordet "bærekraft" nevnt 95 ganger på 48 sider. Det er ikke slik at jo flere ganger man “roper” ordet ut, jo mer troverdighet får du.

Ved å overeksponere forbrukere for begrepet “bærekraft”, risikerer du ikke bare at det mister sin evne til å skape reaksjoner, men at begrepet mister sin betydning. Skal du fremstå som troverdig, er det viktig at du har et bevisst forhold til måten du bruker begrepet på.

2. Vær tydelig og ærlig

Det er ingen hemmelighet at det tar en betydelig mengde tid, risiko og ressurser å bli et grønt selskap. Å jukse seg til en grønn profil utad, uten å gjøre endringene internt, er imidlertid mer risikofylt.

I dag følger medier, politikere og organisasjonsliv stadig nøyere med på hva selskaper og bedrifter faktisk gjør. I tillegg er forbrukere stadig mer opptatt av å følge med på selskapers og bedrifters praksis.

Skal du kommunisere troverdig om bærekraft er det viktig at du formidler den fulle og hele sannheten. Du må kunne dokumentere påstandene dine. Vær ærlig og tydelig, ikke kom med hvite løgner. 

3. Erkjenn dine svakheter

Å ta en tydelig og klar posisjon når det kommer til bærekraft og stå for den, innebærer ikke bare at du må ha grundig innsikt i bedriftens positive påvirkning på miljø og samfunn. Du må også ha grundig innsikt i bedriftens negative påvirkning.

Å være åpen om vanskelige utfordringer du ikke nødvendigvis har svar på, men jobber med å løse, er en del av det å være transparent.

Det er kun ved å erkjenne sine svakheter at det er mulig å vite hva som skal forbedres.

4. Vis handlekraft

Skal du kommunisere troverdig om bærekraft holder det ikke å fortelle at du er opptatt av bærekraft, og that’s it. Du må vise handlekraft.

Det betyr at du må bygge kommunikasjonen på hva bedriften din faktisk gjør - og på en bærekraftsstrategi med konkrete tiltak og mål.

I stedet for å si at “vi skal bli klimapositive innen 2030”, er det mer informativt å si at “vi skal redusere våre karbonutslipp med 5 % hvert år de neste 10 årene ved å gjøre A, B og C".

5. Fokuser på helheten, ikke enkelttiltak

Når du kommuniserer om bærekraft holder det ikke bare å fortelle at bedriften du jobber i har byttet fra plast- til papirposer, at dere har lokalmat til lunsj hver mandag eller at dere sorterer avfallet.

Å rive seg løs fra alle enkelttiltakene over til helhet er viktig. Hvordan bedriften tar bærekraft inn i egen forretningsstrategi, er noe av det viktigste du kan gjøre. Fortell hvor bedriften din vil med enkelttiltakene, sett konkrete mål, og lever på målene. 

6. Du vil aldri gjøre alle til lags

Å kommunisere om sitt bærekraftarbeid er krevende, og kravene øker. I en tid hvor forbrukere i stor grad har gått lei det samme grønne budskapet, vil du sjeldent klare å gjøre alle til lags.

Å kartlegge ulike interessenters forventninger - og ta stilling til hvilke av forventningene bedriften kan og bør svare på, er derfor helt vesentlig.

En slik kartlegging av interessenter bør ikke bare ligge til grunn for selve bærekraftsstrategien, men også for bedriftens kommunikasjonsstrategi.