Gjete

Slik skapte vi en digital tilstedeværelse for DyrePrat

Dyrevelferd er et tema som engasjerer mange. Det siste halvåret har Gjete hjulpet Trøndelag Bondelag med å skape en digital tilstedeværelse for dyrevelferdtiltaket DyrePrat.

Trøndelag Bondelag mener god kommunikasjon, dialog og kunnskapsutveksling er viktig for arbeidet med og forståelsen av dyrevelferd.

De har derfor vært pådrivere for å få i gang DyrePrat. Dette er et tiltak for å kommunisere fagkunnskap om dyrevelferd, men også synliggjøre dyrevelferdsarbeidet som til enhver tid foregår i husdyrnæringene i Norge.

Med begrensede ressurser internt, så prosjektleder for DyrePrat, Erica Hogstad Fjæran, behov for å få ekstern hjelp til diverse kommunikasjonsoppgaver. Hun fikk tips av en bekjent om at Gjete kunne være en god match.

- Gjete opererer i et viktig tverrfaglig landskap i landbruket. Vi er gode på fag og næring, samtidig som vi har stor nytte av et eksternt perspektiv på kommunikasjon. DyrePrat jobber med fagformidling, og har derfor behov for bistand innen språk, visuell design, kunnskap om sosiale media og ulike målgrupper. Gjete har vært en god kompetansepartner i DyrePrat sitt kommunikasjonsarbeid, sier Fjæran.

Startet samarbeid med strategiworkshop

Siden Erica hadde behov for bistand på flere områder, avtalte vi å starte samarbeidet med en workshop om kommunikasjonsstrategi. Den ble holdt i Gjete sine lokaler på Tøyen.

På workshopen ble vi enige om hva vi skal oppnå, hvem som er DyrePrat sine viktigste målgrupper, hvilke kanaler målgruppa er tilstede på, hva vi må si for å få målgruppa sin oppmerksomhet, og i hvilken stil og tone vi må kommunisere.

Vi fikk også tid til å prate om hvilket innhold vi må lage for å få målgruppas oppmerksomhet, i tillegg til å sette opp en innholdsplan.

Kort oppsummert har vi bidratt med:

Les mer om DyrePrat her.

Trenger du en ekstra kommunikasjonsressurs?

Vi vet hvordan det er å aldri ha tid til å få unnagjort alt det du burde gjøre. Å aldri ha tid til å krysse av alt på to do-lista. Hvordan det er å ha konstant høye skuldre og mye stress knyttet til jobb.

Vi i Gjete kan hjelpe deg med dette. Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg med å kartlegge ditt behov og muligheter.