Gjete

Slik har antall følgere på Økoprat sin Instagram-konto økt med 80 prosent

Stiftelsen Norsk Mat trengte hjelp med å holde liv i nettside og sosiale medier. Det var en utfordring vi tok på strak arm.

Stiftelsen Norsk Mat har i oppdrag å gi deg som forbruker faktabasert informasjon om økologisk produksjon i Norge. Dette gjør de ved hjelp av nettsiden økologisk.no, i tillegg til Facebook-siden og Instagram-kontoen “Økoprat”. 

Med begrenset med ressurser internt, så redaktør for Økologisk.no, Morten Nymoen, behov for å få ekstern hjelp til kommunikasjonsarbeid. 

- Opplysningsvirksomhet i landbruket er et smalt tema som krever erfaring og innsikt. Siden  Gjete allerede hadde en medarbeider med lang fartstid som kommunikasjonsrådgiver i Norsk Landbrukssamvirke, føltes det trygt å velge dem som samarbeidspartner, sier Nymoen.

Har økt antall følgere på Instagram med 80 prosent

Nymoen trengte først og fremst hjelp med å produsere fagartikler til økologisk.no, i tillegg til å planlegge, produsere og publisere innhold på Økoprat sin Facebook-side og Instagramkonto. 

Siden økologisk mat og landbruk kan være et hett tema, og derfor har en stor “risiko” for å være grunnlag for heftig debatt, ønsket han også hjelp med overvåking av kommentarfelt på Økoprat sin Facebook-side og Instagramkonto. 

Ett år siden vi inngikk en avtale med Stiftelsen Norsk Mat om en fast kommunikasjonsavtale, har antall følgere på Økoprat sin Instagram-konto økt fra 3180 følgere til 5723. Det utgjør en økning på 80 prosent. 

- Gjete har gjort en verdifull jobb med å øke innhold og engasjement på Økoprat sin Instagramkonto. Etter å ha vært stillestående i mange år spratt aktiviteten til værs på svært kort tid, forteller Nymoen.

Fra oppstartsmøte til fast avtale

I tradisjon tro startet vi samarbeidet med et oppstartsmøte. Dette ble holdt i Stiftelsen Norsk Mat sine lokaler på i Oslo.

På workshopen hadde vi en gjennomgang av hva vi skal oppnå, hvem som er Økoprat sine viktigste målgrupper, hvilke kanaler målgruppa er tilstede på, hva vi må si for å få målgruppa sin oppmerksomhet, og i hvilken stil og tone vi må kommunisere. 

Vi pratet også om hvilket innhold vi må lage for å få målgruppas oppmerksomhet, i tillegg til å sette opp en innholdsplan.

Kort oppsummert har vi bidratt med: 

Trenger du en ekstra kommunikasjonsressurs?

Vi vet hvordan det er å aldri ha tid til å få unnagjort alt det du burde gjøre. Å aldri ha tid til å krysse av alt på to do-lista. Hvordan det er å ha konstant høye skuldre og mye stress knyttet til jobb. 

Vi i Gjete kan hjelpe deg med dette. Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg med å kartlegge ditt behov og muligheter.